Cartes L'ex-République Yougoslave de Macédoine

Macédoine vectorielle gratuite

Carte de l'ex-République Yougoslave de Macédoine vectorielle personnalisable. Téléchargement gratuit.
84 municipality

Aerodrom, Aračinovo, Berovo, Bitola, Bogdanci, Bogovinje, Bosilovo, Brvenica, Butel, Čair, Čaška, Centar, Centar Župa, Češinovo-Obleševo, Čučer Sandevo, Debar, Debarca, Delčevo, Demir Hisar, Demir Kapija, Dojran, Dolneni, Drugovo, Gazi Baba, Gevgelija, Gjorče Petrov, Gostivar, Gradsko, Ilinden, Jegunovce, Karbinci, Karpoš, Kavadarci, Kičevo, Kisela Voda, Kočani, Konče, Kratovo, Kriva Palanka, Krivogaštani, Kruševo, Kumanovo, Lipkovo, Lozovo, Makedonska Kamenica, Makedonski Brod, Mavrovo i Rostuša, Mogila, Negotino, Novaci, Novo Selo, Ohrid, Oslomej, Pehčevo, Petrovec, Plasnica, Prilep, Probištip, Radoviš, Rankovce, Resen, Rosoman, Saraj, Sopište, Staro Nagoričane, Štip, Struga, Strumica, Studeničani, Šuto Orizari, Sveti Nikole, Tearce, Tetovo, Valandovo, Vasilevo, Veles, Vevčani, Vinica, Vraneštica, Vrapčište, Zajas, Zelenikovo, Želino, Zrnovci,